Vinarstvo Mansus

Na kratko | Short

»Prepletanje tradicije in novejših
prijemov, se odražata v vinih.«

An interweaving of tradition and newer approaches, is
reflected in the wines
Nakup. Buy.

 


Družinsko posestvo Makovec iz Brij na vipavskem, blagovna znamka Mansus je lahko rečemo
posestvo, kjer se beseda trta, grozdje in vino piše z veliko začetnico. Prepletanje tradicije in novejših
prijemov, se odražata v vinih. Ta so drugačna , kar je odraz skromnih lapornatih tal, načina
obdelave in osončenosti leg. V kleti se posvečamo dvem linijam in sicer enoletnim svežim in več
letnim ko vino zori v akacijevih in hrastovih sodih. Posebno linijo pa predstavljajo vina starih sort
imenovana v Sloveniji » po starem« ali macerirana vina katera so danes zelo cenjena in iskana.

 

The family estate Makovec from Brje, brand Mansus represents estate where the words vine, grapes and wine are written with a capital letter. An interweaving of tradition and newer approaches, is reflected in the wines. They are different, reflecting the modest marl soil, method of treatments and sunshine positions. In the cellar we are devoted to the two lines: fresh wines and mature wines (matirating in acacia and oak barrels). Special line represent the old wines called "the old way wines" or macerated wines which are today highly prized and sought.